γῡρός, -ά, -όν
• Alolema(s): fem. -ή AP 7.180 (Apollonid.); γορός Hsch.


1 curvo, encorvado, arqueado ref. un anciano γ. ἐν ὤμοισιν Od.19.246, cf. D.H.14.10, Hymn.Is.29 (Andros), Hsch., λέων Ael.NA 4.34, κέρας AP 6.255 (Eryc.), ἄγκιστρα AP 6.28 (Iul.Aegypt.)
subst. τὸ γυρόν curvatura Vett.Val.104.21.

2 que describe una curva como pred. en círculo, alrededor ἀμφὶ δ' ἔμ' ὤλισθεν γ. κόνις AP l.c.
agon. γυρὰ πάλη n. que recibe un tipo de lucha que hace curvarse los cuerpos, Philostr.Gym.11.
• Etimología: De *geH en grado ø y ū, cf. γύης.
γῦρος, -ου, ὁ


1 círculo τῷ κλήματι γῦρον ... περιέγραψεν Plu.2.202f, cf. Plb.29.27.5, οὐρανοῦ LXX Ib.22.14, γῆς LXX Is.40.22.

2 vuelta de un caballo en la pista, Verg.G.3.115, Ou.AA 3.384, Manil.5.75, de las naves en torno a la meta, Sidon.Epist.2.2.19
giro de una peonza, Verg.Aen.7.379
órbita de un planeta o astro, Cat.66.6, Hor.Sat.2.2.26, Seneca Ep.12.6.

3 arco iris Val.Flac.6.132, Sil.Ital.4.451.

4 anillo de una serpiente, Verg.Aen.5.85, Manil.1.331, Statius Theb.5.550.

5 pista redonda, picadero de caballos, Prop.3.14.11, Statius Silu.5.3.139
corro κελεύσας ... ἡμῖν γῦρον ποιῆσαι, ἀποκρατούντων τὰς ἀλλήλας χεῖρας A.Io.94.5.

6 plu. ambages de la dialéctica, Gell.16.8.17.

7 alcorque Thphr.CP 3.4.1, Orph.Fr.280.4, Nonn.D.47.69, ἐλ(αιῶν) ILesb.17A.6, B.4, τί γὰρ γ. ἐστιν οὐ συνίημι Men.Fr.285, γύρους περισκάψας Alciphr.2.10.1, cf. Hsch.