γνωμοδοτέω


aconsejar Πνεῦμα βουλῆς δίδοται τῷ γνωμοδοτοῦντι Chrys.M.52.818, cf. Cyr.Al.M.68.285A, M.70.964D, Nil.M.79.1121D, IG 12(7).p.1 (Amorgos).