γλαυκός, -ή, -όν
• Alolema(s): dór. fem. -ά S.Fr.371, Ar.Au.1339; lesb. γλαύκα Alc.115.8


I c. ref. sobre todo al brillo que despide reflejos, resplandeciente, luminoso como epít. del mar brillante, rutilante γλαυκὴ δέ σε τίκτε θάλασσα Il.16.34, κῦμα δὲ πόντου ... γλαυκόν Ar.Th.44, λίμνα S.l.c., ὕδωρ Triph.218, cf. E.Hel.400, Cyc.16, Ar.l.c., A.R.1.182, Theoc.11.43, γλαυκαῖς Νηρηίσι Theoc.7.59
como subst. γλαυκή el mar γλαυκὴ δυσπέμφελος el mar intransitable Hes.Th.440, γλαυκῆς ... πέλας Lyr.Alex.Adesp.10.3
epít. de diosas, ref. a la resplandeciente claridad de su semblante γλαυκέων Χαρίτων Ibyc.7.1, y más concr. de sus ojos γλαυκῶν βλεφάρων σέλας Colluth.133, cf. Callistr.14.5 (pero v. II 2), de ahí γλαυκὰν ... ὑπ' ἠῶ bajo la brillante luz del día Theoc.16.5
esp. de Atenea de aspecto resplandeciente o quizá de ojos brillantes y claros γλαυκᾶς ... Ἀθάνας E.Heracl.754, Theoc.28.1, γλαυκὴ ... Τριτογένεια Orph.L.586, γλαυκὴ θεός la diosa de ojos claros Ant.Lib.15.2, cf. γλαυκῶπις
de la luna, aplicado a su pálida luminosidad γλαυκὰ ... Σελάνα Mesom.2.21, πλήθουσα πυρὸς γλαυκοῖο σελήνη Triph.514, cf. Hegesian.SHell.466, y a su brillo, Sch.Pi.O.6.76d
de las estrellas c. el sent. de titilante γλαυκοὶ δὲ ἀστέρες Him.12.37
de anim. de ojos claros y brillantes γλαυκοὶ δὲ δράκοντες Pi.O.8.37, de una fiera, prob. el tigre, Ctes.45d, explicado como signo de fiereza (cf. γλαυκιάω): τῶν θηρίων τὰ ἀλκιμώτατα ... γλαυκά εἰσι Corn.ND 20, cf. Orph.A 933.

II c. ref. sobre todo al color, de diversos tonos de verde, azulado, gris, blanquecino

1 de plantas c. ref. al color verde blanquecino de sus hojas: del olivo γλαυκὸν ... ἄνδημ' ἐλαίας B.8.29, γλαυκᾶς ... φύλλον ἐλαίας S.OC 701, cf. B.11.29, E.Supp.258, Tr.802, IT 1101
de la vid, Alc.115a.8, AP 9.87 (Marc.Arg.), 249 (Maec.), y de las uvas γλαυκῆς ὀπώρας ... Βακχίας ἀπ' ἀμπέλου S.Tr.703.

2 de pers. y anim.:

a) ref. al aspecto o color de la piel de tez clara op. μέλας y muy frec. junto a πυρρός caracterizando a pueblos del Norte Θρῇκες Xenoph.B 16, Βουδῖνοι Hdt.4.108, cf. Arist.Pr.910a13
de anim. de pelo o plumaje gris (σκῶπες) εἰσὶ δὲ γλαυκοί Call.Fr.418, ὁ γ. ἵππος PCair.Zen.376.10 (III a.C.);

b) ref. al color de sus ojos (pero v. I) de ojos claros bien sea azul claro, gris azulado o verdoso en una estatua de Atenea γλαυκοὺς ἔχον τοὺς ὀφθαλμούς Paus.1.14.6, en pers., gener. como rasgo peculiar ἐκ γλαυκῶν γλαυκοί Hp.Aër.14.5, de un esclavo PCair.Zen.76.10 (III a.C.), ὁ γ. ἄνθρωπος Plot.4.4.19, en Arist. como signo de debilidad física por falta de agua y frec. de los ojos de los niños γλαυκότερα δὲ τὰ ὄμματα τῶν παιδίων Arist.GA 779a26, 779bpassim, 780a15, rasgo común al de la tez o piel clara, Arist.Pr.892a3, PPetr.3.4.2.20 (III a.C.), de los nacidos bajo el signo de Leo junto a πυρρός Hippol.Haer.4.19, Heph.Astr.2.2.32, como rasgo poco apreciado y desfavorable, Hp.Epid.2.6.1, Adam.1.6, 2.31, Luc.DMeretr.2.1, Philostr.VA 7.42, asociado a la homosexualidad Cat.Cod.Astr.7.91.

3 gener. y ref. a cosas: como n. de color azul pálido κυανοῦ δὲ λευκῷ κεραννυμένου γλαυκόν (χρῶμα ἀποτελεῖται) Pl.Ti.68c
del color gris azulado de la baya de saúco, Emp.B 93
de la atmósfera azul claro como el lapislázuli γλαυκοῖο κελαινότεραι κυάνοιο Eratosth.16.4, αἰθήρ Corn.ND 20
verde brillante o más prob. verde y con destellos (cf. I) de algunas piedras preciosas γλαυκῆς βηρύλλοιο Triph.70, de la esmeralda, Nonn.D.5.178, cf. D.P.1119, Epiph.Const.Gemm.M.43.297C
verde amarillento ἔλαιον Archestr.SHell.144.7, 154.5.

4 medic., ref. a ojos enfermos que tiene cataratas, glaucoma o algún tipo de ceguera Gal.1.330, 638, Prud.Apoth.20
tb. en anim. oculum claucum Claud.Herm.Mul.753.
• Etimología: De la r. *gelH3 ‘brillar’, en grado ø/ø *gl°H°3- > γλαυ- como ἀγλαός pero c. suf. -κ-.
γλαῦκος, -ου, ὁ


I ict.

1 tal vez tiburón azul, Charcharias glaucus o un tipo de cazón o pez-perro, Mustellus laevis o Mustellus vulgaris γλαῦκοι πίονες Epich.16 A, cf. 16 B, Ar.Fr.380, ἐπριάμην γλαῦκον μέγαν Alex.115.8, apreciado especialmente por su cabeza y parte anterior ἔστω δ' ἡμῖν ... γλαύκου προτομή Antiph.130.4, cf. Anaxandr.31.2, μοι ὀψώνει γλαύκου κεφαλήν Archestr.SHell.151, recomendado c. fines dietéticos, Hp.Vict.2.48, Mnesith.Ath.38.3, junto a otros peces πελάγιοι o de alta mar, Cratin.171.50, Amphis 16, Arist.HA 598a13, 607b27, Numen.Her.SHell.571, Enn.Var.39, Plin.HN 9.58, 32.153, Marc.Sid.66, Opp.H.1.170, 749, 3.193, C.3.114, Ael.NA 1.16, Cyran.1.3.2, 2.40.7, 4.9.2, Gp.20.7.2 (pero cf. 2).

2 quizá palometa, Lichia glauca o Scomber glaucus, o Sciaena aquila Arist.HA 508b20
semejante al λάβραξ (q.u.) Xenocr.9 (pero cf. 1).

II orn. lechuza γλαῦκός ἐστι πτηνόν· τοῦτο τῇ Ἀθηνᾷ ἀναγράφεται Cyran.1.3.6, cf. 1, 23.
Γλαῦκος, -ου, ὁ


Glauco

I mit.

1 de Potnias, hijo de Sísifo y Mérope, padre de Belerofontes Il.6.155, Hellanic.19a, Str.9.2.24, Paus.2.4.3, 6.20.19, Nonn.D.11.143, AP 3.15, Apollod.1.9.3, 2.3.1, Palaeph.25, padre de Leda, Eumel.7, Lyr.Adesp.94
da tít. a la trag. de Esquilo Γ. Ποτνιεύς Hsch.ε 7274, Sch.E.Ph.1194.

2 hijo de Hipóloco, nieto de Belerofontes, jefe de los licios junto a Sarpedón Il.2.876, 6.119, Hdt.1.147, Call.Epigr.48.2, AP 12.204 (Strat.), Nonn.D.15.165, 22.147, Q.S.3.214, muerto a manos de Áyax, Apollod.Epit.3.34, 5.4 (= Aeth.3).

3 pescador de la ciu. de Antedón convertido en divinidad marina tras comer cierta hierba, Pl.R.611d, E.Or.364, Thrasyl.Hist.1, Possis 2, Palaeph.27, A.R.1.1310, Parth.SHell.647, D.S.4.48, Str.9.2.13, Ath.296a, 296d, Paus.6.10.1, 9.22.7, 10.4.7, AP 6.164 (Luc.), Nonn.D.1.111, 10.105, prov. Γ. φαγὼν πόαν οἰκεῖ ἐν θαλάττῃ ref. a los que se da por muertos y aparecen, Apostol.5.49
da tít. a la obra de Esquilo Πόντιος Γ. Str.10.1.9, Ath.86f.

4 hijo de Minos resucitado por Poliido, Palaeph.26, Apollod.3.1.2, Luc.Salt.49, prov. Γ. πιὼν μέλι, ἀνέστη c. igual sent. que en 2, Apostol.5.48
da tít. a una obra de Eurípides, tb. llamada Πολύιδος Stob.4.4.3, a otra de Eubulo, Poll.6.76, de Antífanes, Poll.3.43, de Anaxilas, Poll.9.29.

5 hijo de Príamo, Apollod.3.12.5, muerto por Diomedes, Hyg.Fab.112.

6 hijo de Anténor y Teano que ayudó a Paris a raptar a Helena, Paus.10.27.3, Apollod.Epit.5.21.

7 de Duliquio, un pretendiente de Penélope, Apollod.Epit.7.27.

8 hijo de Areto, compañero de los Deríadas que fueron a la guerra contra Dioniso, Nonn.D.26.257.

9 hijo de Epito, rey de los mesenios, Paus.4.3.9.

10 hijo de Pan, uno de los doce Panes en los ejércitos de Dioniso contra los indios, Nonn.D.14.83.

11 n. del caballo de Posidón, Sch.Er.Il.13.23.

II hist.

1 fundidor de metales de Quíos, inventor de la soldadura del hierro, Hdt.1.25, Hegesand.45, Paus.10.16.1, Ach.Tat.2.3.1, prov. Γλαύκου τέχνη ref. a una empresa de difícil realización, Pl.Phd.108d, Hsch., Apostol.5.45.

2 fundidor de estatuas de Lemnos, St.Byz.s.u. Αἰθάλη.

3 hijo de Leptines, general de los parios en la guerra de Tasos, amigo de Arquíloco, Archil.13, 156.1, 163.1, 212, SEG 14.565 (Tasos VII a.C.).

4 escultor de Argos de mediados de V a.C., Paus.5.26.2.

5 púgil caristio, hijo de Demilo, Simon.4, Aeschin.3.189, D.18.319, Luc.Pr.Im.19, Herod.8, Paus.6.10.1, Philostr.Gym.1.

6 espartano, hijo de Epícides, héroe de una historia ejemplar espartana, Hdt.6.86, Paus.2.18.2, Plu.2.556d.

7 aten., hijo de Polimedes, que se distinguió en la batalla de Taminas, Plu.Phoc.13.

8 poeta y músico de Región, VI/V a.C., Plu.2.833d, 1132e, D.L.9.38, Harp.s.u. Μουσαῖος.

9 poeta aten. de la Antología AP 9.774, Glauc., I.

10 de Nicópolis, poeta de la Antología AP 7.285, 9.44, Glauc.Nic., I.

11 escritor locrio de gastronomía, Ath.324a, 369b, 516c, 661e.

12 médico de Hefestión, Plu.Alex.72, pero cf. Γλαυκίας 6.

13 médico de Antonio y Cleopatra, Plu.Ant.59.

14 hist. del II/III d.C., autor de una Ἀραβική ἀρχαιολογία Glauc., I.

15 otro hist. del II/III d.C. autor de una descripción del Ponto, Glauc., I.

16 de Cirene, fundador de Aptera de Creta, St.Byz.s.u. Ἄπτερα.

17 etolio al servicio de Darío, Arr.An.3.16.2.

18 gramático de Samos, Sch.Pl.Phd.108d.

III geog.

1 afluente del Fasis en Cólquide, Str.11.2.17, 3.4.

2 brazo del río Akampsis en el Ponto Capadocio, Ptol.Geog.5.6.6.

3 río de Licia, llamado así por Glauco el licio (cf. Γλαῦκος I 2), Q.S.4.11.

4 río al sur de Patras, hoy Glafkos, Paus.7.18.2.

5 afluente del Meandro en Frigia, hoy Küfi Cay, Plin.HN 5.108.

6 río entre Caria y Licia, quizá el Kargin Cay, Plin.HN 5.103.

7 κόλπος Γ. Golfo de Glauco tb. llamado Telmessicus sinus al suroeste de Asia Menor, hoy de Matri, Str.14.2.2.

8 Γλαύκου πήδημα Salto de Glauco lugar de Antedón (Beocia) llamado así por Glauco el marino (cf. Γλαῦκος I 3), Paus.9.22.6, Sch.E.Or.318.

9 νῆσος Γλαύκου isla de Glauco en el Egeo, llamada así en honor del púgil caristio (cf. Γλαῦκος II 5), Paus.6.10.3.

10 δῆμος Γλαύκου demo de Glauco en Licia en honor del hijo de Hipóloco (cf. Γλαῦκος I 2), Alex.Polyh.119.

11 tal vez el mismo que el promontorio Glaucon (cf. Γλαῦκον) Stadias.6, 7.
• DMic.: ka-ra-u-ko.