γεωχαρής, -ές


que gusta de la tierra τῆς γογγυλίδος τὸ μὲν γ. Iul.Or.8.175d, τὸ τῶν συῶν ... γεωχαρές el gusto de los cerdos por revolcarse en la tierra Eust.551.1.