γεφυριστής, -οῦ, ὁ


el que profiere bromas groseras τῶν Ἀθήνησι γεφυριστῶν ... τις Plu.Sull.2, cf. γεφυρίζω.