γαιώδης, -ες


terroso τὰ γαιώδη las partes de tierra de los cometas, Arr.Phys.6
λίθος γ. piedra de virtudes médicas contra irritaciones, quizá piedra pómez Ps.Dsc.Lap.7.1; cf. γεώδης.