γίγγρος, -ου, ὁ
• Alolema(s): tb. γίγγρον Hsch.s.u. γίγγρος


mús.

1 flauta fenicia Antiph.107, Men.Fr.225, Ath.174f, Hsch.

2 música para flauta fenicia Hsch.
• Etimología: Quizá forma expresiva c. red. de *γιρ-γρο- c. disim., de la misma r. que γέρανος q.u.