γέλως, -ωτος, ὁ
• Morfología: [ac. γέλω Od.18.350, A.R.4.1723, γέλων E.Io 1172; dat. γέλῳ Od.18.100, Lyr.Adesp.119.21]


1 risa

a) c. dif. deter. ἄσβεστος δ' ἄρ' ἐνῶρτο γ. μακάρεσσι θεοῖσιν Il.1.599, γέλωτα Μεγαρόθεν κεκλεμμένον risa robada a Mégara, e.d. como la de la comedia megárica Ar.V.57, ὁ μέγιστος Pl.Plt.295e, ἰσχυρός Pl.R.388e, σὺν πολλῷ γέλωτι con grandes carcajadas X.Cyr.2.3.18, cf. S.Ai.303, σαρδάνιος Cic.Fam.7.25.1, πλατύς γ. carcajada Clem.Al.Paed.3.2.4, tb. plu. ἄκαιροι γέλωτες Hp.Ep.17.4
en distintos prov. Αἰάντειος γ. risa de Áyax, e.d. risa de loco Diogenian.2.1.17, γ. Ἰωνικός risa jónica, e.e. desvergonzada Diogenian.1.3.87, γ. Μεγαρικός risa megárica (v. supra) Diogenian.1.3.88, cf. Hsch., γ. συγκρούσιος risa convulsa acompañada de palmadas, Zen.2.100, ἄμετρος γ. σημεῖον ἀπροσεξίας Sext.Sent.280a, γ. ἄτακτος risa desenfrenada Gr.Naz.M.37.934B, ἄλογος Lyd.Mag.1.40
sobre sus características ὁ γ. οὐ σημεῖον Arist.APr.48b33, cf. Rh.1371b36, PA 673a3;

b) en constr. verbales γέλῳ ἐκθανεῖν Od.18.100, γέλω δ' ἑτάροισιν ἔτευχε Od.18.350, cf. E.Io l.c., οὐδὲ Ποσειδάωνα γ. ἔχε y no dominó la risa a Posidón, e.e. no se rió, Od.8.344, πολὺν γέλωτα ... ἄγειν S.Ai.l.c., γέλωτα παρασκευάζειν excitar la risa Pl.Lg.669d, cf. Plb.26.1.14, γέλωτα ... μηχανᾶσθαι provocar la risa X.Cyr.2.2.14, γέλωτα ποιεῖν X.Cyr.2.2.11, κινεῖν γέλωτα X.Smp.1.14, γέλωτος ... πολλοῦ καταραγέντος Ath.211c, cf. 130c, Numen.26.45, τὸν γέλωτα κατασχεῖν X.Cyr.2.2.5, cf. A.R.l.c., τῷ γέλωτι ηὐφραίνετο se rió con ganas X.Cyr.2.2.5, ἐκ[χυθῆναι] γέλωτι desternillarse Phld.Mus.4.28.37, γελώτων ... εἴργεσθαι Pl.Lg.732c, εἰς γέλων τὸ πρᾶγμ' ἔτρεψας echaste a broma el asunto Ar.V.1260, cf. Th.6.35, D.10.75, ὀφλισκάνειν γέλωτα exponerse a la risa E.Med.404, Ep.5.89, cf. Plb.39.1.9, Polyaen.1.34.2, ἐν γέλωτι ποιήσασθαι ... τὰς ἱστορίας Luc.Hist.Cons.32, γ. ἀνεμίσγετο λύπῃ Call.Fr.24.3, γέλωτα παρέχειν hacer el ridículo Plu.2.614e, γέλωτι δὲ μηδαμοῦ χρησάμενος Basil.M.31.961C;

c) en giros preposicionales βούλεσθε ἅμα γέλωτι φράζωμεν; ¿queréis que demos órdenes riendo? Pl.Lg.789d, σὺν γέλωτι X.An.1.2.18, Lyr.Adesp.l.c., μετὰ γέλωτος ὁ βίος (tomar) la vida a broma Antiph.142.7, ἐν γέλωτι en broma Plu.2.124c, ἐπὶ γέλωτι como diversión Hdt.9.82, Ar.Ra.404;

d) en otras constr. γέλωτος ἄξια cosas ridículas E.Heracl.507, γ. ὀδόντων LXX Si.19.30, γέλωσιν ἢ παιδιαῖς Ph.2.167, γέλωσι καὶ μέθαις Wilcken Chr.491.8 (II d.C.);

e) ὁ Γ. la Risa tít. de una obra de Sanirión, Ath.551c
personif. de la Risa venerada en Esparta como divinidad, Plu.Cleom.9;

f) medic. risa inmotivada de naturaleza psicopatológica οὐδὲν ἐκοιμήθη, λόγοι πολλοί, γ. Hp.Epid.1.26, cf. 3.17.

2 gener. en posición pred. motivo u objeto de risa, irrisión, ridículo πολὺς ἀστοῖσι φαίνεαι γ. Archil.22.4, γέλωτα ἐμὲ θήσεσθε me vais a poner en ridículo Hdt.3.29, cf. 7.209, ὡς ... γ. δ' ἐγὼ ... γένωμαι S.OC 902, γέλωτα δὴ τὸν ἐμὲ ... ἀπέδειξεν Pl.Tht.166a, πλείων ἐστὶ γ. τοῦ μηδενός D.14.26, ἆ, μή με ποιήσῃς γέ[λω ¡no me pongas en ridículo! Call.Fr.195.30, cf. LXX Ge.21.6, ἐγενόμην εἰς γέλωτα me he vuelto motivo de risa LXX Ie.20.7, cf. 31.26, γ. ἔσθ' ὡς es ridículo que D.4.25.

3 sonrisa fig. ref. a la ondulación de una ola κύματος ἀκροτάτοιο γ. Opp.H.4.334, a los hoyuelos de las caderas de una estatua femenina, Luc.Am.14.