γάτα, -ης, ἡ


gata τύλιξον αὐτὴν (ἡ βοτάνη τοῦ Ἑρμοῦ) εἰς δέρμα γάτης μαύρας enróllala (la hierba de Hermes) en la piel de una gata negra, Cat.Cod.Astr.12.128.