βύσσινος, -η, -ον


de lino fino, de batista πέπλοι A.Pers.125, cf. Th.1039, E.Ba.821, φάρος S.Fr.373.3, σινδών para amortajar momias, Hdt.7.181, ὀθόνιον β. tela de lino fino, batista esp. para vendas, Hp.Fist.3, Steril.223, cf. PCair.Zen.87.4, PEleph.26.4, 27.13 (todos III a.C.), OGI 90.17 (Roseta II a.C.), Aristeas 320, PStras.91.16 (I a.C.), Stud.Pal.22.183.45 (II d.C.)
subst. τὸ β. y más frec. τὰ βύσσινα vestidura de lino fino LXX Es.1.6, Ez.16.13, Apoc.19.8, D.S.1.85.5, PMag.1.332, SB 10529A.16 (I/II d.C.) en BL 8.359, PHolm.94, Poll.7.75, Hsch.s.u. βαδδίν
fig. como de batista, finísimo ῥήματα Plu.2.174a.