βροχή, -ῆς, ἡ


1 lluvia βροχῆς ἐπικράτεια Democr.B 14.8, βροχὴν ἐκούσιον ἀφοριεῖς LXX Ps.67.10, cf. 104.32, Eu.Matt.7.25, Gp.2.39.7, Hierocl.Facet.164
fig. τροφὴ δὲ αἰσθήσεως, ἣν κατὰ σύμβολον βροχὴν εἴρηκεν Ph.1.48.

2 agr. riego Thphr.HP 9.6.3
producido por inundación del Nilo PPetr.3.43re.2.13 (III a.C.), POxy.280.5 (I d.C.), PSI 30.2 (I d.C.), PRyl.231.9 (I d.C.), Heph.Astr.1.23.29.

3 remojo, empapamiento Dsc.1.49, Philotimus en Orib.5.32.1, Mnesith.Ath.51.48, en el proceso de fabricación de cerveza PTeb.401.27 (I d.C.).
• Etimología: Deriv. de βρέχω q.u.