βροντώδης, -ες


de naturaleza tormentosa βροντώδη καὶ θυελλώδη ... τὸν ἀέρα Lyd.Ost.42, Κριός Vett.Val.6.1, cf. 14.2, Ptol.Tetr.2.12.2
ref. al sonido semejante al trueno, atronador κτύποι Agath.5.8.4, λίθοι Paul.Sil.Therm.Pyth.M.86.2264
subst. τὸ βροντῶδες τῶν ῥημάτων Sch.Ar.Ra.814.