βούνιον, -ου, τό


I bot.

1 castañuela, Bunium ferulaceum Sibth et Sm., Dsc.4.123, Gal.11.775, οἶνος διὰ βουνίου vino perfumado de castañuela Dsc.5.46.

2 verbena, Verbena officinalis, PMag.3.333, Ps.Dsc.4.59, Hsch.

II loma, IPr.42.41, 66 (II a.C.).