βολή, -ῆς, ἡ


I 1lanzamiento, tiro, disparo ἔπεσίν τε κακοῖσιν ἐνίσσομεν ἠδὲ βολῇσιν Od.24.161, ἀσπίδες ... ἔχμα βολάων A.R.4.201, πέτρων E.Or.59, cf. Lyc.778, Philostr.VA 5.26, δίσκων καὶ ἀκοντίων Gal.17(2).8, τόξου Babr.1.2
c. noción de distancia μέχρι ... λίθου καὶ ἀκοντίου βολῆς a distancia de un tiro de piedra o de dardo Th.5.65, cf. X.HG 4.5.15, Eu.Luc.22.41, μακρόθεν ὡσεὶ τόξου βολήν LXX Ge.21.16.

2 aplicación plu., A.A.1329.

3 objeto lanzado esp. rayo Λικυμνίαι βολαί que acabaron con la vida de Licimnio, Ar.Au.1242, κεραύνιοι βολαί rayos A.Th.430, Lyc.528, ἡλίου S.Ai.877, E.Io 1134, Or.1259, Q.S.3.581
p. ext. brillo, destello, resplandor ὀφθαλμῶν βολαί mirada centelleante, Od.4.150, Philostr.Im.2.19.3, cf. A.Fr.242, Philostr.VS 619, χιόνος E.Ba.662, χρυσοῦ (ref. a una estatua) IUrb.Rom.191a.2 (III d.C.), οὐρανίαι βολαί Nonn.Par.Eu.Io.1.5, de Sión, Nonn.Par.Eu.Io.1.44, τὰς ψυχὰς οἷον βολὰς εἶναι λέγουσιν Plot.6.4.3, νόοιο βολαί destellos de la inteligencia (ref. a la mirada), Orác. en Porph.Plot.22.35.

II c. noción de resultado

1 herida, golpe producido por un objeto arrojadizo, op. πληγή del combate cuerpo a cuerpo ἰωὴ ... βολάων τε κρατεράων Hes.Th.683, cf. Od.17.283, ὁπόταν ἐξ ὑψηλοτέρου γίνηται ἡ β. Hp.VC 11.

2 dolor del parto, como explicación gram. al epít. Βολοσία de Ártemis ἐπεὶ καὶ βολὰς τὰς ὠδῖνας ὠνόμαζον Procop.Goth.4.22.29.

3 ocasión, vez ὅταν οὖν χασμηθῶ τρεῖς βολάς Aesop.301, ἄλλας δύο βολὰς ἔγραψα Stud.Pal.20.223.3 (VI/VII d.C.).

4 pago, plazo ἐπὶ βολαῖς δεε (l. δύο) Stud.Pal.20.139.18 (VI d.C.), cf. 10.152ue.7, 8 (VI/VII d.C.).
• Etimología: V. βάλλω.