βλακώδης, -ες


I 1lerdo de caballos θυμοειδέστερος ἵππος ... ἢ βλακωδέστερος X.Eq.9.1.

2 de pers. flojo, indolente Heph.Astr.2.15.5
neutr. como adv. fatuamente βλακῶδες βαίνειν de un mequetrefe, Hld.4.7.2, cf. Poll.3.123
memo glos. a βλεκέμυξος Hsch.

II adv. -ῶς flojamente Poll.3.123
fatuamente Iust.Phil.Ep.Zen. et Ser.M.6.1193C.