βιάζω
• Morfología: [raro en v. act.; v. βιάω]


A tr.

I fís.

1 por las armas o la fuerza, esp. c. compl. de pers. batir, acosar frec. en v. pas. βιαζόμενον βελέεσσι Il.11.576, cf. 589, 15.727, Q.S.7.508
apremiar, forzar βιαζόμενοι ὑπό τινων αἰεὶ πλειόνων de los primitivos habitantes de Grecia, Th.1.2, ὑπ' ἐκείνου βιαζόμενος ἐξήμαρτεν del que actúa en defensa propia, Antipho 4.4.5, βιασθέντες λύᾳ forzados por la sedición Pi.N.9.14, ὀργῇ βιασθέν (ὄνειδος) S.OT 524, cf. Th.4.44, D.6.16
en v. med. mismo sent. τοὺς πολεμίους X.An.1.4.5
violentar, forzar εἴσοδον Arsameia 205 (I d.C.), ἑαυτὸν βιάζεσθαι atentar contra sí mismo, suicidarse Pl.Phd.61d
en v. pas. ser forzado, verse obligado ᾗσιν (ἀνάγκαις) ἡ φύσις ἀζήμιος βιασθεῖσα Hp.de Arte 12, c. inf. (ἡ φύσις) βιάζεται ... φλέγμα διεχεῖν Hp.de Arte 12, τοὺς αὑτοῦ στρατιώτας ἐβιάζετο ἰέναι X.An.1.3.1
abs. en v. med. emplear la fuerza, ejercer la violencia πείσας ἢ βιασάμενος Gorg.B 11a.14, cf. S.Ai.1160, Pl.Grg.517b, Arist.Pol.1324b31, op. χρήμασι πείσας Plb.3.41.7, ὁ τύραννος ... βιάζεται ... ὢν κρείττων Arist.Pol.1281a23, cf. Arr.Epict.4.8.40, Luc.Nec.20, IG 22.1366.8 (I d.C.), Ep.Diog.7.4.

2 desde el punto de vista político y social oprimir, someter, sojuzgar (δῆμος) μήτε λίαν ἀνεθεὶς μήτε βιαζόμενος Sol.5.8, πόλεις ... βεβιασμέναι ciudades sojuzgadas X.HG 5.2.23
de esclavos, X.Hier.2.12, ὡς δεινὸν <ὂν> εἰ τοῦ βιάσασθαι δυναμένου ... ἔσται δοῦλον ... τὸ βιασθέν qué terrible sería si el sometido fuera esclavo del que ejerce la fuerza Arist.Pol.1255a9
en v. med. mismo sent. ὅδε βιάζεται πόλιν E.Or.1623, βιάζεσθαι τοὺς μὴ βουλομένους Arist.Pol.1286b30
actuar abusivamente, cometer abusos, atentar contra με PGiss.19.13 (II d.C.), PFlor.296.24 (VI d.C.), ἡμᾶς Hierocl.Facet.46.

3 c. compl. ref. a mujeres violar, forzar ἐβίασέ μου τὴν γυναῖκα Alc.Com.31, en v. med., LXX De.22.25, I.AI 2.58, Q.S.3.393, en v. pas., Phryn.47
fig., Herod.2.71.

4 de elementos naturales presionar, empujar el viento, el calor, Hp.Aër.8, 9, Epicur.Ep.[3] 111, Plu.2.139d.

II no fís.

1 c. ac. de pers. o asimilados hacer violencia, obligar, presionar desde el punto de vista psicológico o c. palabras με βιάζετε μοῦνον ἐόντα Od.12.297, en v. pas. ἐκ σοῦ βιάζονται τάδε S.Ant.1073, cf. El.575, βιασθεὶς ὑπὸ τῶν πραγμάτων Plb.14.12.4, οὔτε βιάζεται ὑπό τινος οὔτ' αὐτὸς βιάζει τινά Chrysipp.Stoic.3.150, c. inf. μηδέ σ' ... ὁδὸν κατὰ τήνδε βιάσθω νωμᾶν ἄσκοπον ὄμμα y que no te obligue a conducir tu mirada desatinada por este camino Parm.B 7.3
en v. med. mismo sent. μηδένα ... κακότητι βιάζεο Thgn.547, cf. 485, E.Alc.1116, 325, Med.339, Fr.340, LXX Ge.33.11, βιαζόμενóς με violando mis derechos, PEnteux.68.11, cf. 69.4 (ambos III a.C.), c. inf. ψυχὴν βιάζου τἀμὰ συμφέρειν κακά E.HF 1366, cf. Longin.34.3, τί με βιάζεσθε λέγειν ἃ ... Arist.Fr.44, μ' ἀέκοντα βιάζεο μαντεύεσθαι Call.Del.89, cf. Ael.VH 12.1
de sentimientos, el carácter ἀγέλαστα πρόσωπα βιαζόμενοι forzando los rostros que no ríen A.A.793, τὴν Ἀννίβου φύσιν Plb.9.26.1, τὸν αὑτοῦ τρόπον LXX 4Ma.2.8
c. doble ac. αὐδῶ πόλιν σε μὴ βιάζεσθαι τάδε te prevengo que no hagas esa violencia a la ciudad A.Th.1042.

2 de normas o leyes naturales, humanas o divinas, en v. med. desafiar, violar νόμους S.Ant.663, θεούς E.Fr.1076, ἄστρα Theoc.22.9
violentar σφάγια las víctimas del sacrificio para que muestren presagios favorables, Hdt.9.41, cf. Th.8.53, Lys.6.52
apropiarse contra todo derecho, usurpar τὸ ληγᾶτον PWisc.14.14 (II d.C.), en v. pas. ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται el reino de los cielos es usurpado, Eu.Matt.11.12
abs. ocupar indebidamente la tierra, producirse usurpación de la tierra βεβιασμένοι usurpadores, PEnteux.55.17 (III a.C.), β. ἄνευ συναλλάξεων PTeb.6.31 (II a.C.), cf. PRyl.659.9 (IV d.C.).

3 lóg., ret. violentar, forzar τὸ πρὸς ὑπόθεσιν βεβιασμένον Arist.Metaph.1082b2, βεβιασμένα σχήματα formas forzadas D.H.Th.33.2, cf. Porph.Antr.36, Clem.Al.Strom.1.5.29.

4 abs., c. suj. no de pers., en v. med. apremiar, constreñir el hambre, Hdt.1.94, τύχη βιάζεται S.Fr.686, φύσις E.Fr.840, πεπρωμένη ... ἡμέρα E.Alc.147, ὕλη Plu.2.719e.

5 abs., dud. cubrir, saldar una deuda διὰ τὸ μὴ βιάζειν en una reclamación (aunque quizá sent. A II 2) Mitteis Chr.241.13 (III d.C.).

B usos esp. de la v. med.

I tr.

1 esforzarse contra, desafiar c. ac. compl. dir. δυσμενέων βέλεα Mimn.13.8
abs. forcejear ὡς νεοζυγὴς πῶλος βιάζῃ A.Pr.1010.

2 esforzarse, empeñarse c. conj. βιάζεσθαι τό τε μὴ ὂν ὡς ἔστι y empeñarse en que el no ser existe Pl.Sph.241d, cf. Diog.Oen.102.7
c. inf. y suj. en ac. νοητὰ ... εἴδη βιαζόμενοι τὴν ἀληθινὴν οὐσίαν εἶναι empeñarse en que formas ideales son la realidad verdadera Pl.Sph.246b
sólo c. inf. βλάπτειν Lys.9.16, β. μὴ ἀποδιδόναι empeñarse en no devolver X.HG 5.3.12, ἀναβῆναι LXX Ex.19.24, cf. Arr.Epict.4.7.20, Origenes Io.13.11.

II intr. hacer un esfuerzo al comer y beber a la fuerza, Plu.2.101c, cf. tb. en act., Hp.Epid.2.2.24, βιαζομένων αἰζηῶν Q.S.14.266
en la guerra o fig. abrirse paso, forzar la salida o entrada, asaltar βιάζεται δ' ὁμοσπόροις ἐπιρροαῖσιν αἱμάτων ... Ἄρης Ares se abre paso entre fraternas avenidas de sangre A.A.1509, cf. Th.7.67, X.An.7.8.11, διὰ τῶν φυλάκων Th.7.83, ἐς τὸ ἔξω Th.7.69, X.Cyr.3.3.69, δρόμῳ ... ἐς τὴν Ποτείδαιαν Th.1.63, cf. Plb.6.55.1, D.19.327, εἰς αὐτήν abrirse paso hacia él (el reino de los cielos) Eu.Luc.16.16, c. inf. πρὸς τὸν λόφον ἐλθεῖν Th.7.79, cf. Aen.Tact.18.22, Plb.2.67.2, 5.76.7, ἀποβῆναι D.Chr.11.74.