βηρύλλιος, -ου, ἡ
• Alolema(s): -λλιον LXX Ex.28.20, 36.20, Ez.29.13, D.S.2.52


I mineral. berilo LXX ll.cc., D.S.l.c., Gal.19.735.

II bot.

1 siempreviva mayor, Aeonium arboreum (L.) Webb et Berth., Ps.Dsc.4.88.

2 anémona de los jardines, Anemona hortensis L., Ostanes 21c.