βέλος, -εος, τό
• Morfología: [át. sin contr.; ép. plu. dat. βέλεσσιν Il.13.555, βελέεσσιν Il.16.108]


1 arma arrojadiza, dardo

a) concr. ἀμφοτέρων βέλε' ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός Il.8.67, cf. 5.316, Hes.Th.684, Alc.140.9, δυσμενέων βέλεα Mimn.13.8, B.5.132, Pi.P.6.33, 4.162, λογχωτὸν β. E.Ba.761, cf. Andr.1132, Th.7.67, Pl.Lg.880a, εἰσακοντίζειν ... τοῖς βέλεσιν Plb.2.30.1, cf. Aen.Tact.32.2, τρία βέλη ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ LXX 2Re.18.14, τὰ βέλη τὰ παρὰ τῶν ἱππέων I.AI 13.95, cf. BI 4.424, Orac.Sib.3.730, Colluth.92, en la fórmula ὑπὲκ βελέων fuera del alcance de los dardos, Il.4.465, 18.232, ἐκ βελέων Il.11.163, 16.781, ἐκτὸς βελέων fuera de tiro Tyrt.7.28, Plb.5.13.10, ἔξω βελῶν X.Cyr.3.3.69, cf. Arr.An.2.27.1, Luc.Hist.Cons.4, ἐντὸς βέλους a tiro Plb.8.5.5, D.S.20.6, εἴσω βέλους παρελθεῖν Arr.An.1.6.8
estudiadas en cirugía por su correspondencia c. las heridas producidas τῶν τρωσίων καὶ τῶν βελέων ἴσων ἐόντων Hp.VC 2, cf. 3, ἕδρη τοῦ βέλεος marca producida por el arma Hp.VC 7, τὸ σχῆμα τοῦ βέλεος Hp.VC 7, cf. Arist.PA 654b7;

b) fig. de sensaciones o sentimientos, etc.: del dolor agudo o punzante β. ... θυμὸν ἐδάμνα Il.14.439, producido por el parto β. ὀξύ Il.11.269, por la epidemia (νοῦσος) πικρὰ βέλη βελῶν καταπέμπει Artaxerxes en Hp.Ep.1, del amor πότνια δ' ὀξυτάτων βελέων ... Κυπρογένεια Pi.P.4.213, ἱμέρου β. A.Pr.649, cf. E.Hipp.530, Gr.Nyss.Hom.in Cant.127.8, de la codicia χρυσέων βελέων ἐντὶ τραυματίαι Pi.Fr.223, de la ira θυμοῦ βέλη S.OT 892, cf. Theoc.27.29;

c) del ingenio poético o las palabras καρτερώτατον β. Pi.O.1.112, cf. 2.83, A.Eu.676;

d) de la mirada μαλθακὸν ὀμμάτων β. A.A.742, cf. 240;

e) de venganzas o castigos ματρυιᾶς ἀθέων βελέων Pi.P.4.163, cf. Ar.V.615, esp. enviados por la divinidad, LXX De.32.23, cf. Hom.Clem.16.20, Didym.Ps.37.3, por divinidades infernales, A.Ch.286, por el diablo βέλη πονηροῦ πεπυρωμένα Ep.Eph.6.16, Didym.Ps.37.3.

2 especificado como disparado por arqueros flecha, Il.5.106, 4.185, por Apolo Il.1.51, 382, h.Ven.152, por Ártemis h.Hom.27.6, por Heracles Meropis 2.4, A.A.510, Ch.381, E.HF 1000, por Filoctetes, S.Ph.1299, 1300, τεῖναι ... βέλη S.Ph.198, οἱ τοξόται εἶχόν τε τὰ βέλη Th.3.98, ἀφεὶς ὥσπερ βέλη lanzando (palabras) como flechas Pl.Smp.219b, cf. Lg.962d, Phlb.23b (v. 1 c), β. πεπυρωμένον flecha incendiaria Apollod.2.5.2, I.AI 1.203 (cf. 1 e)
fig. ἀγανὰ βέλη los suaves dardos de Apolo y Ártemis, euf. de la «muerte dulce» Il.24.759, Od.3.280, 5.124, cf. Sapph.88.27 (dud.).

3 gener. proyectil

a) concr. de piedras βαλὼν β. lanzada por el Cíclope Od.9.495, en la Titanomaquia, Hes.Th.716, Plb.5.4.6
bala de honda, X.An.3.4.15, de una pata de buey Od.20.305, un taburete Od.17.464, β. γελωτοποιόν de un orinal, A.Fr.180, τοῦτο συμβαίνει ὥσπερ ἐπὶ βελῶν Archyt.B 1;

b) como un género que incluye diferentes armas arrojadizas βέλη ... λόγχαι, τοξεύματα, σφενδόναι, πλεῖστοι δ' ἐκ τῶν χειρῶν λίθοι X.An.5.2.14, τὰ πολλὰ βέλεα παμμιγῆ ... ἦλθε A.Pers.269, τὰ περὶ τὰ βέλη καὶ τὰς μηχανάς Arist.Pol.1331a2
del rayo πυρπάλαμον β. Pi.O.10.80, cf. N.10.8, I.8.34, A.Pr.358, 371, 917, S.Tr.1087, OC 1515, Hdt.4.79, Ar.Au.1714, de las lluvias torrenciales δύσομβρα φεύγειν βέλη S.Ant.359.

4 arma no arrojadiza ἔγχος τοὐμόν, ἔχθιστον βελῶν S.Ai.658, cf. Tr.884, Ar.Ach.345, de un hacha, E.El.1159, β.· μάχαιρα Hsch.
de cosas utilizadas como arma: del tirso, E.Ba.25, de animales, del aguijón del tábano, A.Supp.556, del escorpión, A.Fr.169, de la picadura de la víbora, Lyc.500.