αὐτοδίδακτος, -ον


I 1de pers. que ha sido instruido por sí mismo, que no ha tenido maestros ref. al aedo Femio Od.22.347, θυμός A.A.991, de una mujer IUrb.Rom.1447.2, φύσις Gal.17(2).242
subst. ὁ αὐ. autodidacta Dam.in Phd.1.294, 212.11.

2 de cosas o abstr. aprendido por sí mismo, natural ἐπικούρημα Diog.223, τέχνη D.S.3.19, φιλοσοφία D.H.5.12, ἀοιδή Nonn.D.8.29
subst. τὸ αὐτοδίδακτον lo que actúa espontáneamente, el instinto τὸ τῶν ὀργάνων αὐτοδίδακτον Gal.8.445.

II adv. -ως instintivamente πάντα πράττειν αὐ. Gal.19.175, αὐ. προτρέπειν Alex.Aphr.Pr.1.14.