αἶνος, -ου, ὁ


I 1dicho, relato πάντ' αἶνον ἐπέκλυε Νηλεΐδαο Il.23.652, cf. Od.14.508, κακὸν αἶνον triste relato A.A.1483, νέωσον εὔφρον' αἶνον renueva tus amables palabras A.Supp.534.

2 fábula νῦν δ' αἶνον βασιλεῦσιν ἐρέω Hes.Op.202, cf. Archil.27, Stesich.1.3A., ἄκουε δὴ τὸν αἶ. Call.Fr.194.6
proverbio, dicho tradicional παλαιὸς αἶνος E.Fr.508, αἶνός θην λέγεταί τις Theoc.14.43, αἶ. Ὁμηρικός Call.Fr.178.9, ὡς αἶνος ἀνδρῶν Arcesil.SHell.122, αἶ. τῶν πρόσθεν ἐ[ρ]εῖ IG 5(2).179.8 (Tegea, imper.)
acertijo, Lyr.Iamb.Adesp.17a.

3 consejo S.Ph.1380.

4 decreto τῶν Ἀχαιῶν IG 42.71.4 (Epidauro III a.C.), μήτε κατὰ ψάφισμα μήτε κατ' αἶνον SIG 672.15 (Delfos II a.C.), cf. EM α 518.

II según cont.

1 elogio, alabanza (aunque en los textos más antiguos a veces puede interpretarse como dicho, relato) οὐ μέν τοι μέλεος εἰρήσεται αἶνος Il.23.795, τί με χρὴ μητέρος αἴνου; ¿de qué sirve hacer el elogio de mi madre?, Od.21.110, cf. Pi.N.1.6, αἶ. ἔχειν A.Supp.1023, S.OC 707, Theoc.Ep.10.4, ἐπιτύμβιον αἶ. elogio fúnebre A.A.1547, αἴνῳ ἀειρομένη A.R.3.1010, αἴνῳ τερπομένη Nonn.D.42.228, τὸμ παρὰ θνητοῖς αἶνον Didyma 118.11 (II a.C.), (ὁ λαὸς) ἔδωκεν αἶνον τῷ θεῷ Eu.Luc.18.43
del elogio religioso, 2Ep.Clem.1.5, 9.10.

2 celebridad εἰς μέγαν ἤγαγες αἶνον Maiist.36; cf. αἰνέω.