αἴλουρος, -ου, ὁ, ἡ
• Alolema(s): jón., poét. αἰέλ- Hdt.2.66, S.Fr.314.303
• Morfología: [beoc. plu. ac. αἰελώρως Ar.Ach.879]


I zool. gato, Felis catus Hdt.2.66, 67, S.Fr.314.303, Ar.Ach.879, Anaxandr.40.12, Arist.HA 540a10, Phgn.811b9, LXX Ep.Ie.21, UPZ 180a.41.9 (II a.C.), D.S.1.83, Eudem.132.25, Str.17.3.4, Plu.2.144c, Luc.ITr.42, Ael.NA 6.27, Gp.13.6.

II bot.

1 otro n. de ἀναγαλλίς ἡ κυανῆ murajes azul, Anagallis arvensis L., Ps.Dsc.2.178, tb. αἰλούρου ὀφθαλμός Ps.Dsc.2.178.

2 romaza acuática, Rumex aquaticus Ps.Apul.Herb.29.27, Gloss.3.561.
• Etimología: Etim. en EM α 492 παρὰ τὸ αἰολεῖν καὶ ἀνάγειν τὴν οὐρὰν καὶ κινεῖν no rechazada por autores modernos que ven en la palabra un comp. Cf. αἰόλος y οὐρά.