αἴλῐνος, -ον


1 triste †κακοί† E.Hel.172, αὐδή AP 5.248 (Paul.Sil.), γράμμα AP 6.348 (Diod.)
neutr. plu. como adv. desoladamente οὐδὲ Θέτις Ἀχιλῆα κινύρεται αἴλινα μήτηρ Call.Ap.20.

2 de pers. digno de lástima, desgraciado βρέφος IUrb.Rom.1177 (II/III d.C.), cf. SEG 42.1684.9 (imper.).