αἴθω
• Morfología: [Hom. siempre part.; A.R., Nonn.D., casi siempre]


I intr. gener. en v. med.

1 del fuego arder δέμας πυρὸς αἰθομένοιο Il.11.596, 13.673, πυρὸς μένος αἰθομένοιο Il.6.182, cf. Hes.Th.867, Emp.B 84.2, Pi.O.1.1, A.R.4.925, αἰθομένας δαΐδας Od.1.428, cf. Hes.Sc.275, λαμπὰς ... αἰθομένα AP 12.83 (Mel.)
de otras cosas ἐπ' αἰθομένοις ἱεροῖσι Il.11.775, Thgn.545, μηρία B.Fr.4.65, πίονα καπνὸν γείτονος αἰθομένοιο Call.Del.180, ἄστεος αἰθομένοιο una ciudad en llamas, Il.21.523, δώματ' αἴθεσθαι δοκῶν E.Ba.624, πᾶσα ἡ χώρα αἴθεσθαι ἐδόκει X.An.6.3.19, χθών Nonn.D.6.360, κόλπος Nonn.D.8.397, ὕδωρ Nonn.D.39.401
fig. de la fiebre τὰ ἀμφὶ τὰ αἰδοῖα ἐκπάγλως αἴθεται el pubis arde terriblemente Hp.Mul.2.171
tb. act. intr. arder φλόξ Pi.O.7.48, λαμπτῆρες S.Ai.286.

2 de pers., fig. arder de pasión αἴθεσθαι τῷ ἔρωτι X.Cyr.5.1.16, ἐκ παιδὸς ... αἴθετ' ἔρωτι arde de amor por un muchacho Theoc.7.102, ὁππότε καλῇ ᾔθετο Κυδίππῃ παῖς ἐπὶ παρθενικῇ cuando el muchacho ardía de amor por la bella doncella Cidipa Call.Fr.67.2
del propio amor αἴθετο λάθρῃ οὖλος ἔρως A.R.3.296.

II tr., act.

1 encender πῦρ Hdt.4.145, A.A.1435, λαμπάδας E.Rh.95, πυρά E.Rh.78, 823
fig. σέλας AP 12.93 (Rhian.).

2 quemar θεοῖς ἱερὰ S.Ph.1033, τὰς οἰκίας Plb.9.28.6, δάφναν Theoc.2.24
fig. καὶ εἰ χόλον ἔνδικον αἶθες aunque ardieras con justa cólera, AP 5.300 (Paul.Sil.).
• Etimología: De *HeH2- que c. alarg. *-dh- aparece en ai. édhas, lat. aedes, etc. En griego cuenta c. gran cantidad de deriv.: en *-s como αἶθος, αἰθής, etc.; en *-n como αἴθων; en *-l- como αἰθάλη, etc.; en *-r como αἰθήρ, αἴθρα, etc.; c. diversas sufijaciones como Αἰθίοπες, αἰθύσσω, αἴθυγμα, αἴθυια, etc. Aparecen tb. formas de esa raíz en grado cero y sin vocalización de la laringal inicial (*HH2°dh-) en ἰθαρός, ἰθαίνειν, cf. ai. iddhá-, etc. La raíz sin ningún alarg. y en grado pleno (*HeH2-) aparece en het. a- ‘calentarse’, palaíta ḫa- ‘estar caliente’. Con otros alarg. cf. ἄζα, ἄριστον, ἦρι, ἀλάβα, etc.