αἰονάω


1 medic. aplicar afusiones, bañar A.Fr.425, Hp.Nat.Mul.44, Gal.10.797, dud. en BKT 3.p.20.9.

2 en v. med. fig. apagar κελαινὴν δίψαν αἰονωμένων Lyc.1425.