αἰγυπτιάζω


I 1comportarse como un egipcio (e.d. de una manera astuta o perversa) Cratin.406, Ar.Th.922, Suet.Blasph.252, αἰγυπτιάζουσα καρδία Hippol.in S.Pasch.10.3, cf. Hsch.
en cuestiones relig. o fil. οἱ διὰ πονηρᾶς ὑπολήψεως αἰγυπτιάζοντες Gr.Nyss.V.Mos.52.13, s. sent. peyor. τοσαῦτα περὶ ψυχῆς ὁ Πλάτων εἰπὼν δῆλός ἐστιν αἰγυπτιάζων τῷ δόγματι Eus.PE 13.16.12
despect. de mujeres por su forma de vestir parecer egipcias Clem.Al.Paed.3.2.5.

2 hablar egipcio Luc.Philops.31, Origenes Cels.7.60.

II ser o estar como Egipto (e.d. cubierto de agua), de Tesalia, Philostr.Im.2.14.