ἀστρονομία, -ας, ἡ
• Alolema(s): -ίη Hp.Aër.2


1 astronomía μάθοι ἂν ὅτι οὐκ ἐλάχιστον μέρος ξυμβάλλεται ἀστρονομίη ἐς ἰητρικήν Hp.l.c., cf. Ar.Nu.201, Pl.Smp.188b, Grg.451c, Eudox.Fr.270, D.Chr.70.4, 9, Plot.3.1.3
ἐξ ἀστρονομίας según la astronomía Philostr.Her.47.8
ἡ ἀ. tít. de una obra atribuida a Hesíodo, Olymp.in Mete.68.20.

2 astrología Χαλδαίων ἀ. καὶ γενεθλιαλογία Gr.Naz.M.36.340B.