ἄγριος, -α, -ον
• Prosodia: [-ῑ- Il.22.313]
• Morfología: [-ος, -ον Il.19.88, Phoc.2.6, Pl.Lg.824a, Theoc.22.36]


I 1que vive en los campos, en estado natural, salvaje gener. de animales Il.3.24, 4.106, Od.14.50, βάλλειν ἄγρια πάντα cazar toda clase de animales salvajes, Il.5.52, ἀγρίης χοίρου jabalí Hippon.105.9, θῆραι Anacr.1.2, Pi.P.9.21, θηρία X.An.1.2.7, ζῷα Plb.12.4.1, 4, PSI 222.4 (III d.C.), ὄρνις BGU 1252.4 (II a.C.), ἄγριαι στρουθοί· αἱ στρουθοκάμηλοι Hsch.
de insectos ἄ. φῦλα, μυίας Il.19.30, μέλιτται ἄ. Iambl.Epit.3
de cosas propias de estos animales ἀγριᾶν γνάθων Pi.Fr.177d, ἄ. μέλι miel silvestre, Eu.Matt.3.4
de pers. salvaje, en estado salvaje Alcm.5.2.1.10, Hdt.4.191, οἱ Ἄγριοι Los salvajes tít. de una comedia de Ferécrates, Ath.218d
de aspecto salvaje ἄ. ... γυίων εἶδος Tim.15.135, σῶμα ἄ. Tim.15.184, cf. Herm.Sim.9.9.5, ἄγριον τῇ ἰδέᾳ Herm.Sim.6.2.5.

2 de bosques no cultivado, natural ὕλης ἀγρίης ἐπιστεφής de la isla de Tasos cubierta de un bosque inculto Archil.106.2, ὕλη S.OT 477, Plb.11.15.7
de plantas silvestre ἔλαιος acebuche Pi.Fr.46, S.Tr.1197, δένδρον Hdt.4.21, de una cepa, A.Pers.614, λάχανα Philox.Cyth.7, ἀσπάραγος ἄγριος DP 6.35
subst. τὰ ἄ. hierbajos fig. ἄ. ψυχῆς Plu.2.38c.

3 de regiones no cultivado τόπος Pl.Lg.908a, Pl.Phd.113b.

4 de dioses que vive en los campos, agreste de Dioniso, Orph.H.30.3, de Apolo, Orph.H.34.5, Θεοὶ Ἄγριοι n. de una tríada de dioses de la caza y de la vida salvaje Alex.Polyh.58, JNL 47 (Licia, imper.) (cf. ἀγρεύς 1 y ἀγρότερος I 2).

II ref. al carácter o al modo de ser

1 de pers. y anim. brutal, feroz, cruel, Il.6.97, 8.96, 21.314, χαλεποὶ δέ μιν ἄνδρες ἔχουσιν ἄγριοι Od.1.199, de Zeus, Ar.Nu.567, δεσπότης Pl.R.329c, τύραννος Plb.4.77.4, ἄ. νῶτα λεόντων Nonn.D.25.191
abs. ἡ δὲ κυνὸς χαλεπὴ καὶ ἄγριος la (mujer) hija de la perra es insoportable y brutal Phoc.l.c., ἄγριε παῖ Theoc.23.19
fig. de seres monstruosos: de Escila Od.12.119, τέρας E.Hipp.1214, del Minotauro, Call.Del.310.

2 de pasiones, sentimientos feroz, violento, incontrolable χόλος Il.4.23, θυμός Il.9.629, Call.Dian.236, ὀργή S.OT 344, ἔρωτες Pl.Phd.81a, φιλία Pl.Lg.837b, θράσος Nonn.D.5.311
abs. neutr. plu. λέων δ' ὣς ἄγρια οἶδεν de Aquiles como el león tiene sentimientos feroces, Il.24.41, ἄγρια δερκομένω de las Gorgonas, Hes.Sc.236.

3 de los dominados por pasiones violento, furibundo, desatado, sin control Ar.Nu.349, Aeschin.1.52, Aen.Gaz.Thphr.13.18, κυβευτής jugador empedernido, apasionado Men.Fr.480.

III 1de cosas, abstractos, situaciones cruel, feroz, duro πτόλεμος Il.17.737, μῶλος Il.17.398, ἄτη Il.19.88, ἤθεα Hdt.4.106, ὁδοί acciones crueles S.Ant.1274, ἐπεδίδοσαν μᾶλλον ἐς τὸ ἀγριώτερον tomaron medidas más duras Th.6.60, δεσμοί A.Pr.175, δουλεία Pl.R.564a, σύντασις Pl.Phlb.46d, ἄ. αἶσα IG 22.7447.7 (II d.C.)
de enfermedades cruel, maligno S.Ph.173, 265, Bio 1.16, ἕλκος IG 42.121.114 (IV a.C.), Nonn.D.29.87.

2 de fenóm. naturales violento, crudo, tempestuoso ὄμβρος Musae.B 22, χειμῶνες Anacr.7.3, νύξ Hdt.8.13, κύματα θαλάσσης Ep.Iud.13, ἄγριον βάρος del vino puro, Ar.Fr.365
del hambre de Erisictón, Call.Cer.66.

IV adv. -ως de manera feroz, brutal, salvajemente A.Eu.973, Ar.V.705, ἀ. καὶ βαρβάρως ἀπολέσῃς LXX 2Ma.15.2, ἐμὲ ... κρεμασθῆναι ἀ. PMasp.5.18 (VI d.C.).
• DMic.: a-ki-ri-ja.
• Etimología: Deriv. de ἀγρός q.u.
Ἄγριος, -ου, ὁ


I mit. Agrio

1 un gigante, Apollod.1.6.2.

2 un centauro, Apollod.2.5.4.

3 hijo de Portaón y Eurita, hermano de Eneo Il.14.117, Hes.Fr.Sel.10a.52, Q.S.1.770.

4 hijo de Odiseo y Circe, Hes.Th.1013.

II plu. agrios, agrestes

1 tribu de Etiopía conocida por los griegos tb. con el n. de Κυναμολγοί, Agatharch.60, Str.16.4.10.

2 pueblo de Iliria mencionado junto a los istros en el 177 a.C., Plb.25.4.1.

3 Ἄγριοι λιμένες Agriolímenes e.e. Puertos agrestes localidad de Hermón, Hsch.