ἀγορεύω


I en la asamblea

1 abs. hablar ante la asamblea τῷ οὐκ ἂν βασιλῆας ἀνὰ στόμ' ἔχων ἀγορεύοις Il.2.250, cf. 12.213, ὣς Ἕκτωρ ἀγόρευ' Il.8.542, ὧδε ἠγόρευεν· ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι ... X.HG 6.3.7
c. part. ὀνειδίζων Od.18.380
c. adv. ἀσφαλέως Hes.Th.86
en át. como arcaísmo jur. y polít.: en la proclama del heraldo τίς ἀγορεύειν βούλεται; Ar.Ach.45, Ec.130, D.18.170, 191, ἀγορεύειν ἐκέλευον le mandaron hacer la proclama Hdt.3.75.

2 c. ac. int., de palabras, discursos, proclamas pronunciar, decir en la asamblea ἀγορὰς ἀγόρευον Il.2.788, ἐν Ἀργείοις ἔπεα πτερόεντ' ἀ. Il.23.535, πρὸς ἀλλήλους ἔπεα Il.24.142, πέμπων κήρυκα ἠγόρευέ σφι τάδε Hdt.6.97, ἀγορεύουσαν τὰ βέλτιστα περὶ τὸν δῆμον A.Th.306, μηδὲν ἀ. περὶ τούτων X.An.5.6.27
c. ὡς decir, proclamar que, Il.1.109, ὡς ὑπὸ τοῦ Κύρου ... ἄρχονται Hdt.3.74, cf. 9.26
en v. med. mismo sent. Hdt.9.26
c. dat. decir, dirigirse en la asamblea τοῖσιν ἀ. Il.1.571.

II en cont. diferentes, ajenos a la asamblea

1 decir con énfasis, solemnemente, declarar, pronunciar, advertir τὰ δίκαια Hes.Op.280, ἐτώσια πολλά Hes.Op.402, λόγον καλόν en un discurso fúnebre, Th.2.35, en declaraciones públicas, Pl.Lg.917d, 950e, cf. Ar.Pl.102
c. énf. cóm. ἀγορεύω τινὶ ἐμὲ μὴ βασανίζειν ἀθάνατον ὄντ' Ar.Ra.628, cf. Th.786, Nu.1456.

2 de la ley, los decretos, etc. decir, declarar, proclamar ὁ νόμος ἀγορεύει Antipho 3.3.7, Lys.9.9, Arist.Rh.1354a22, 1374a20, τὰ ψηφίσματα ... ἀγορεύοντα Lys.13.50, Sol.Lg.16, ley de Dracón en D.23.50, οὔνομα ... ἥδ' ἀγορεύει στήλη IG 22.7965 (IV a.C.).

III 1hablar, decir gener. abs. τοῦ δ' ἀγορεύοντος Od.4.76, οὔτε τί σε ῥέζω κακὸν οὔτ' ἀγορεύω ni te hago ningún mal ni abro la boca, Od.18.15, οὐκ ἠγόρευον; Ar.Ach.41, Fr.311
c. constr. πρὸς ἀλλήλους Il.5.274, Od.10.34, h.Merc.182, ὑπὲρ ψυχῆς Pisand.8, ὑπὲρ Διός Pl.Lg.776e
c. ac. hablar, decir, contar, narrar ταῦτ' εἰδυίῃ πάντ' Il.1.365, cf. Od.2.318, 16.263, πολλά Thgn.625, οὐκ ἠγόρευον ταῦτ' ἐγώ; S.OC 838, ἐὰν δοῦλος κακῶς ἀγορεύῃ τὸν ἐλεύθερον Arist.Fr.417
fig. δέρμα δὲ θηρὸς ... ἀγορεύει χειρῶν καρτερὸν ἔργον la piel de la fiera habla de la hazaña de sus manos Theoc.25.175.

2 c. or. c. μή aconsejar μή τι φόβονδ' ἀγόρευε Il.5.252
c. inf. ἀ. μὴ στρατεύεσθαι Hdt.7.10α
abs. ὡς ἀγορεύω como (te) aconsejo Hes.Op.688.

IV enunciar, pronunciar ὥστε πᾶσα ἁπλῆ λέξις σημαντικὴ ὅταν κατὰ τοῦ σημαινομένου πράγματος ἀγορευθῇ τε καὶ λεχθῇ, λέγεται κατηγορία Porph.in Cat.56.9.