Διωτογένης, -εος, ὁ


Diotógenes filósofo pitagórico, Stob.3.1.100, 4.7.61, 62, 133, Diotog., I.