Δίας, -αντος, ὁ
• Alolema(s): Διΐας EM 271.4G.


Diante

I 1mit., un titán EM l.c., EM 270.10G., dud. en SEG 42.1282 (Licaonia, imper.).

2 mit., hijo de Pélope e Hipodamía, Sch.E.Or.4, Sch.Pi.O.1.144d.

3 sofista de Éfeso, Philostr.VS 485.

4 caballo de Anfiarao, Sch.Pi.O.6.22a.

II astr., n. de una estrella Cat.Cod.Astr.12.108.30.