Βορέας, -ου, ὁ
• Alolema(s): (frec. en ed. βορ-)
• Morfología: [gen. poét. -έᾱο Il.5.524, Hes.Op.506, Fr.204.126, Call.Del.26, 293, dór. -έα Pi.O.3.31, át. -έ[ IG 13.475.29 (V a.C.)]
; Βορέης Il.9.5, 20.223, Hp.Aër.9, Call.SHell.288.12, D.P.425 [gen. -έω Thgn.716]; contr. Βορῆς Hdt.7.189, Epic.Alex.Adesp.1.9; eol. Βορίαις Alc.38a.13, b.1; Βορρᾶς Gr.Naz.M.36.665A, Sch.Hes.Th.870 [gen. -ᾶ Lyr.Adesp.82, Cratin.222, PPetr.3.1.2.11 (III a.C.), UPZ 114.1.11 (II a.C.), tb. βορροῦ Aristonym.7; ac. βορρᾶν Th.6.2, Timosthenes 6]; Βορεύς [gen. -ῆος Arat.430, Nonn.D.1.442; dat. -ῆι Nonn.D.12.316; ac. -ῆα Nonn.D.1.227; plu. nom. -εῖς Alciphr.1.1.1]


Bóreas

I mit.

1 el viento Norte como padre de caballos prodigiosos Il.20.223, descendiente de los Titanes, hijo de Astreo y Eos, Hes.Th.379, Philoch.11, raptor de Oritía, de quien tuvo a Zetes y Calais, Pi.P.4.182, Hdt.l.c., A.R.1.212, Apollod.1.9.16
padre de Cleopatra y Quiona, Apollod.3.15.2, D.S.4.43, Paus.1.19.5, de Upis, Loxo y Hecaerga, Call.Del.293, de Hemo, St.Byz.s.u. Αἷμος, de Butes y Licurgo, D.S.5.50, de las Auras, Q.S.1.684
venerado en Atenas junto al Iliso, Hdt.l.c., Pl.Phdr.229c, Nonn.D.39.211
en Megalópolis, Paus.8.36.6.

2 n. del perro de Acteón Epic.Alex.Adesp.l.c., Hyg.Fab.181.

II geog.

1 el viento Norte como tal viento Β. ἄνεμος Il.15.26, cf. Alc.ll.cc., Hp.l.c., Plb.4.44.10, 34.11.16
c. indicación de su procedencia de Tracia Β. καὶ Ζέφυρος, τώ τε Θρῄκηθεν ἄητον Il.9.5, Θρηίκιος Β. Tyrt.8.4, A.R.1.214, 2.427, Θρηίξ AP 7.303 (Antip.Sid.), Στρυμονίου βορέαο Call.Del.26
op. los otros vientos, esp. el Νότος: ξὺν δ' Εὖρός τε Νότος τ' ἔπεσον Ζέφυρός τε ... καὶ Β. Od.5.296, S.Tr.113
incluido en una rosa de ocho (o diez) vientos, Arist.Mete.363b14, Mu.394b20, HA 612b5, en la Torre de los Vientos de Atenas SEG 33.199 (Atenas II a.C.), en una rosa de doce vientos, Ps.Arist. en ZPE 41.1981.55, Timosthenes l.c., IG 14.1308 (Lacio)
en plu. vientos del Norte Democr.B 14.7, οἱ βορέαι ταράσσουσι καὶ νούσους ποιέουσιν Hp.Vict.2.37, (βορέαι) οὓς καλοῦμεν ἐτησίας Arist.Mete.362a11, βορέαι πνείουσιν ὀρνιθίαι soplan los vientos del Norte que traen las aves migratorias, PHib.27.59.

2 el Norte como punto cardinal πρὸς Βορέαο Od.13.110, πρὸς βορέην κεῖται Hp.Aër.1, cf. Hdt.2.101, Th.2.96, 6.2, X.An.4.5.3, Arat.l.c., PMag.2.106, κατὰ βορέαν Th.6.104, βορέᾳ σῶμα πελάζων Ar.Au.1399, ἀπὸ βορρᾶ Apoc.21.13, PPetr.l.c., frec. en doc. εἰς βορρᾶν PLond.1768.3, 11 (VI d.C.), εἰς βορρᾶ PSI 1058.6 (VI d.C.), πρὸς βορρᾶν PMerton 122.1 (II d.C.), ἐπὶ βορρᾶν PMich.Teb.293.3 (I d.C.), cf. PAberd.53.1.3 (I d.C.), ἐπὶ βορρᾶ PMich.Teb.251.27 (I d.C.), PFlor.50.2 (III d.C.), ἐκ βορρᾶ PBerl.Borkowski 1.6, 3.7, 11.17 (III/IV d.C.), βορρᾶ δρόμος τοῦ ἱεροῦ BGU 1222.83 (II a.C.), cf. PMich.583.10 (I d.C.), βορρᾶ ἐπὶ νότον de norte a sur, POxy.505.6 (II d.C.), cf. PSI 1143.14 (II d.C.), POsl.111.20 (III d.C.), Βορρᾷ al Norte, orientado al Norte, BGU 1127.12 (I a.C.).
• Etimología: Gener. se interpreta como rel. diversos términos que significan ‘montaña’, como ai. giri-, av. gairi-, lituan. gìre, aesl. gora, etc.