Αἰήτης, -ου, ὁ
• Alolema(s): Αἰήτας, -α Pi.P.4.10, 160
• Morfología: [gen. -αο Od.10.137, Mimn.11.5, A.R.1.337, -έω A.R.1.245, 3.27]


Eetes

1 hijo de Helio y padre de Medea, hermano de Circe y rey de la Cólquide Od.10.137, Eumel.3, Hes.Th.957, Pi.P.4.10, 160, S.Fr.343, Arist.Pepl.43, A.R.1.175.

2 otro rey de la Cólquide, X.An.5.6.37.

3 Αἰ. Κειριάδης polemarco aten. hacia el 340 a.C., D.59.40.

4 otro n. de Καιήτη q.u., Timae.85.
• DMic.: a3-wa-ta.