Αἰνιάν, -ᾶνος, ὁ
• Alolema(s): Αἰνιῆνες h.Ap.217; Αἰνιεῖς St.Byz.s.u. Αἰνία; Ἐνιῆνες Il.2.749, Hdt.7.185 (pero en ambos var. Αἰνι-)


1 enián, ét. de Enia en Etolia ἀνήρ S.El.724, γένος S.El.706
ὁ Αἰ. κόλπος el golfo enián otro n. del golfo Malíaco, Plb.10.42.5.

2 subst. οἱ Αἰνιᾶνες enianes pueblo entre Etolia y Tesalia Il.l.c., h.Ap.l.c., Hdt.l.c., E.IA 277, X.An.1.2.6, D.59.101, Arist.Mir.843b17, Luc.Dem.Enc.39.