Ἄρκτων ὄρος ἄπορος Ἐλέπορος Ἐλλέπορος γλαυκηπόρος δίπορος ἁλῐπόρος εἰλίπορος ἐνοδοιπόρος ἀερσῐπόρος ἀμευσίπορος ἀντίπορος ἀγχίπορος ἔμπορος ἀρχικερδέμπορος Διέμπορος ἐλέμπορος δυσέμπορος ἀρχέμπορος ἀραιοπόρος ἑλιξοπόρος ἁδροπόρος ἀεροπόρος ἀκροπόρος 1 ἀκρόπορος 2 ἀκρόπορος ἀχυροπόρος αὐτόπορος ἄσπορος δεκάσπορος δίσπορος ἀγχίσπορος ἔνσπορος βόσπορος Βόσπορος βιοσπόρος ἀρακόσπορος δουλόσπορος ἀπόσπορος ἀγγουρόσπορος δεκᾰτόσπορος αὐτόσπορος δύσπορος βᾰθύσπορος βραδύπορος βᾰθύπορος βουπόρος βραχύπορος Αὐτοκάνης ὄρος δίσορος εἰκόσορος διάτορος Βαλάτορος Ἐκήτορος διάκτορος ἐκδέκτορος ἄντορος *ἈκοντορϜός ἑκατόντορος γυιοτόρος †ἄπτορος· ἀλάστορος Ἀμάστορος Δοροκόττορος βούτορος ἄφορος γερεαφόρος ἀμφορεᾱφόρος ἁγιαφόρος διάφορος ἀδιάφορος