Ἄναμις δύνᾰμις Δύναμις δυναμοδύναμις αὐτοδύναμις Αὐξοαμίς ἀβραμίς δράμις Δεραμίς διατράμις αὐτοπυραμίς Ἄρταμις δραγμίς ἄθεμις Αὐξίθεμις Ἀμφίθεμις ἀνθεμίς Ἀνθεμίς Ἀπολλόθεμις Ἁγνόθεμις ἀστύθεμις ἀερότεμις Ἄρτεμις Ἀντιοδημίς ἁλικνήμῑς βᾰθῠκνήμις δᾰσυκνήμις βαθμίς ἀναβαθμίς Αὐζιμίς Ἄρτιμις ἑλμίς γόλμις· γραμμίς Γραμμίς δρομίς ἐνδρομίς ἐκτομίς ἐντομίς ἀκέρμις ἀσμίς βασμίς δεσμίς ἀτμίς Δινδῠμίς Ἄξουμις δρῡμίς δραχμίς Αἶχμις βωμίς ἀμωμίς Αὐξώμις ἀκρωμίς ἄνῐς Ἀλβανίς γανίς Δάνις Ἄδανις Ἀδανίς Ἄνδανις Ἀρδανίς Δαρδᾰνίς Ἄθανις Ἀνθανίς Αἰανίς Ἀριανίς βαλανίς γλάνις Γλάνις Ἀλλανίς