ἀποκρυβή γη- γῆ ἄγη 1 ἀγή 2 ἀγή ἀάγη ἀλαγή ἀλᾰλᾰγή ἀλλᾰγή διαλλᾰγή ἐναλλαγή ἐξαλλαγή ἀπαλλᾰγή ἀνθυπαλλαγή γλωσσαλλαγή ἀντικαταλλαγή ἀνταλλαγή Ἀμάγη ἐμπαγή ἁρπᾰγή ἁρπάγη διαρπαγή ἀναρπᾰγή ἀφαρπαγή· ἐγχαραγή ἐκρᾰγή διαρραγή διαταγή ἐκταγή ἀποταγή ἀνυποταγή βασταγή Βηθφαγη διασφαγή ἀποσφαγή Ἄγγη Γάγγη †ἀπαγγῆ· Βαράγγη Δραγγή Γίγγη αἰολιγγή· ἀλέγη Ἐλέγη Γραϊκή γῆ αὐτοπηγή Αἰγή διαθιγή ἑλιγή ἀναμιγή ἀνοιγή Βέλγη γέλγη ἀμολγή ἀμόλγη διαλογή ἀναλογή ἐκλογή ἀπεκλογή ἀντεκλογή ἀπολογή ἁρμογή ἐναρμογή αὐτογῆ Ἄργη Βάργη Γάργη Ἑκαέργη Γόργη ἀμόργη