†ἀμύσχεσθαι· βλῆσθαι ἐξαποπειρῆσθαι· εἷσθαι †ἀπευτελεῖσθαι· ἀπαυλεῖσθαι· ἀλαλύσθαι· διαναυσθλοῦσθαι· ἀνhεῶσθαι ἀνασεσιλλῶσθαι δεδηνῶσθαι· †διαπεπάχθαι†· δειδέχθαι αἰαῖ Βαΐαι Αἰγαῖαι Δυμαῖαι Ἀκραῖαι γίαι· διαί γυμνοπαιδίαι ἀγχίδιαι· ἀσιογεῖαι Αὐγειαί δεδειαί· γακεῖαι· δημεῖαι· Βρῡσειαί †βαλλήιαι· ἈτρηϜία(ι) Ἀλοκίαι ἀποπλοκίαι· Ἁλίαι γαλίαι· ἀφελλίαι· Ἁρμίαι ἐλύμνιαι Βρικιννίαι Ἐνικονίαι ἐμμόνιαι Βοιαί ἀντιγόχνοιαι· Ἐλπίαι αὐλωπίαι· βρακαρίαι γοβρίαι· Ἀγρίαι δερίαι· Βαλερίαι ἀναστατήριαι Ἀκρίαι Ἐμπορίαι γαρρίαι· ἀντλήτριαι ἐγχυτρίστριαι ἐγχυτίστριαι ἐγχύτριαι ἀκώριαι· δυσεπισημασίαι Ἀλεσίαι εἰνεσίαι· Ἀμβρόσιαι Βατίαι ἐξαντίαι γιστίαι· ἐκπεφυυῖαι ἀψίαι· Δᾶκαι Δηδάκαι Ἀριάκαι Ἀμαριάκαι