ἀντίσομος ἄτομος γᾱτόμος διάτομος Ἀδιάτομος βαλλαντιατόμος ἀρχιλατόμος ἐλευθερολατόμος ἀμᾰλητόμος γῡρητόμος ἐμπερίτομος ἀντίτομος ἀρτίτομος ἀρτιτόμος ἀμφίτομος ἔκτομος ἄντομος ἔντομος βαλαντιοτόμος βαλλαντιοτόμος ἀμπελοτόμος βωλοτόμος δρυμοτόμος ἀπότομος δενδροτόμος ἀεροτόμος δειροτόμος ἀκρότομος γαστροτόμος δουροτόμος βυρσοτόμος δισσοτόμος εἱμαντοτόμος ἐλεφαντοτόμος ἐμβρυοτόμος δρυοτόμος γομφότομος διχοτόμος διχότομος ἄστομος δεκάστομος δίστομος ἀντίστομος ἀρτίστομος ἀμφίστομος αὐθᾱδόστομος ἁπαλόστομος αἰολόστομος ἁγνόστομος βαρβᾰρόστομος ἐλευθεροστόμος ἀπρόστομος ἀθῠρόστομος αἰσχρόστομος ἑκᾰτόστομος ἀκρατόστομος γοητόστομος δῐχόστομος 1 δύστομος 2 δύστομος βᾰθύστομος βᾰρύστομος δασύστομος βραχύστομος δρῠτόμος βραχύτομος γεωτόμος ἁρμός βάρμος Γάρμος δαρμός