ἀλληλοκληρονομία ἀστρονομία Γαστρονομία ἀριστονομία αὐτονομία βουνομία ἀστυνομία Βρομία ἀβρομία· βοηδρομία Βοηδρόμια Ἀμφιδρόμια ἐναντιοδρομία διαυλοδρομία ἁρματοδρομία Ἀστυδρομία ἀτρομία ἀνατομία ἐντόμια Γοργοτομία ἀγγειοτομία ἀρτηριοτομία ἁπλοτομία ἀποτομία δενδροτομία ἀκροτομία γλωσσοτομία ἐμβρυοτομία δρυοτομία διχοτομία ἀρτιστομία βαρβαροστομία ἐλευθεροστομία ἀθῠροστομία δυστομία βραχυστομία Βοαρμία ἀκερμία δυσερμία διτορμία ἀφορμία ἀχυρμιά ἀθεσμία ἐκπροθεσμία ἀοσμία ἀκοσμία δῠσοσμία δυσποτμία Διδύμια ἀθῡμία διθυμία ἐκθυμία ἐνθυμία ἀπροθυμία δυσθῡμία γλυκυθυμία βαρυθυμία δεκακυμία Ἐλυμία ἀγαθωνυμία διωνῠμία δυναμωνυμία ἀνωνυμία βαρβαρωνυμία ἀντιπαρωνυμία ἀντωνυμία Δρυμία διρρῡμία ἀχυμία γλυκυχυμία βαρυχυμία