δέρτρον ἄστρον Ἄστρον ἀλάβαστρον δελέαστρον ἔλαστρον ἔμπλαστρον δάμαστρον †ἀγχίμαστρον· δέπαστρον ἀλείφαστρον δέστρον ἄκεστρον ἄλεστρον ἀμφίβληστρον ἔνσηστρον ἀπόψηστρον ἄγιστρον ἄγγιστρον εἰσκλεῖστρον ἄγκιστρον Ἄγκιστρον ἄγκυστρον ἔνυστρον ἀπάρυστρον βῶστρον ἄλυτρον ἔλῠτρον ἀντίλυτρον Ἄμυτρον γέλουτρον· ἔκλουτρον ἀπόλουτρον Γαῦρον †ἔγγαυρον· γλαυρόν· ἄργυρον δεκάργυρον ἄλευρον βούνευρον διάθυρον ἀντίθῠρον βηλόθυρον ἄσκυρον †ἔκλυρον· ἄμυρον Ἄμυρον δεκάμυρον εἰρηνόμυρον γανυρόν· ἔνυρον Βοῦρον Ἔβουρον Βηνάγουρον Ἀθηνάγουρον ἄγγουρον Ἄγγουρον Ἐβόδουρον Βραγόδουρον Βοιόδουρον Γανόδουρον Γαμαυόδουρον Βαταουόδουρον Διουόδουρον ἄθουρον· διάρουρον †ἄκρουρον· Ἀπάτουρον Βάπυρον αἰγίπυρον Διὸς πυρόν