γωνίωμα ἀξίωμα δεξίωμα ἀλλοίωμα ἀνθομοίωμα ἀφομοίωμα αἰσίωμα ἀφοσίωμα αἰτίωμα ἐναντίωμα ἀνάκωμα ἀνθράκωμα ἀντισήκωμα ἕλκωμα ἐκσάρκωμα ἄσκωμα γλαύκωμα ἀμπύκωμα ἄλωμα ἀνάλωμα ἄμβλωμα ἐξάμβλωμα δήλωμα ἀνήλωμα ἀπόκλωμα· ἀνίλλωμα δόλωμα ἅπλωμα ἐνάπλωμα ἐξάπλωμα δίπλωμα ἐνδίπλωμα ἀγκύλωμα ἀναισίμωμα δέσμωμα ἐκχύμωμα γάνωμα γνώμα γνῶμα ἕνωμα διακένωμα ἀρσένωμα ἀποσφήνωμα γαγγραίνωμα δείνωμα ἄννωμα· ἐκφάτνωμα ἔκπωμα εἰλύσπωμα ἀνατύπωμα ἐκτύπωμα ἐντύπωμα ἀποτύπωμα 1 ἄρωμα 2 ἄρωμα Ἄρωμα βρῶμα ἅβρωμα· διάβρωμα ἀφάβρωμα ἔκβρωμα ἔμβρωμα δένδρωμα ἀέρωμα ἀθέρωμα διφθέρωμα ἀφιέρωμα δευτέρωμα ἀθήρωμα ἀναπλήρωμα ἐκπλήρωμα