βάθραξ ἄνθραξ Ἀριστοκόραξ δυσκόραξ ἀποράξ· Ἄτραξ βάστραξ ἁλμυράξ δίφραξ δώραξ· γυαλοθώραξ ἀκροθώραξ Ἄταξ ἄνταξ· βίσταξ· βύσταξ ἀνδραφάξ δέλφαξ Ἄσφαξ διασφάξ ἐλελίσφαξ ἀποσφάξ ἀλάλαγξ· εἶλιγξ ἄστλιγξ ἕλμιγξ ἀναξιφόρμιγξ δυσφόρμιγξ βᾰθυσμῆριγξ ἀνδρόσφιγξ ἀλάλυγξ βᾰθυσπῆλυγξ βδελλολάρυγξ ἀμάρυγξ ἐξ ἕξ δεκαέξ ἑβδομηκονταέξ ἐνενηκονταέξ Γαβέξ διέξ εἰκοσιέξ βρεκεκεκέξ ἀρούσπεξ Βέρεξ ἄτεξ ἀγχίτεξ βήξ δήξ δάνδηξ Αἴθηξ ἀγριονάρθηξ ἅληξ Ἄληξ ἀπλήξ ἁλιπλήξ ἀντιπλήξ ἀμφιπλήξ ἀκανθοπλήξ διοπλήξ αὐχενοπλήξ αἰνοπλήξ δαιμονοπλήξ γαστερόπληξ βᾰθυπλήξ γονυπλήξ βουπλήξ ἀγριομύρμηξ ἀποτμήξ ἀράχνηξ βόηξ