ἐκπόρθησις αἴσθησις διαίσθησις αὐτοαίσθησις ἀπολίσθησις διαμύθησις ἀκολούθησις ἐξακολούθησις ἀντακολούθησις ἄφθησις διώθησις ἀπώθησις ἀντώθησις ἀλοίησις ἐμπνοίησις ἀντιποίησις ἐκποίησις ἐμποίησις εἰδοποίησις ἀγαθοποίησις εἰδωλοποίησις ἀνειδωλοποίησις εἰρηνοποίησις δεινοποίησις ἀποποίησις ἀδελφοποίησις εἰσποίησις ἐνθάκησις ἐγκάκησις ἐθελοκάκησις ἀποκάκησις ἀδίκησις ἀντιδίκησις ἐκδίκησις ἐκνίκησις ἀπονίκησις διοίκησις ἐκδιοίκησις ἐνοίκησις ἀποίκησις εἰσοίκησις Ἀβράμου οἴκησις δόκησις ἐθελοδόκησις δωροδόκησις ἀπονάρκησις ἐκπολιόρκησις ἄσκησις βόσκησις ἀναμηρύκησις διαμώκησις ἄλησις βαυκάλησις διαλάλησις ἐκλάλησις ἐκπάλησις ἀποπάλησις βλῆσις ἀνάβλησις ἀντίβλησις ἔμβλησις ἀπόβλησις δήλησις ἀναθήλησις διχήλησις ἄθλησις 1 εἴλησις 2 εἴλησις εἵλησις ἀνείλησις