Ἀμφιμήδης Ἀρχιμήδης Διομήδης ἀπιομήδης δολομήδης Ἀνομήδης Ἀνδρομήδης Ἀριστομήδης Αὐτομήδης Ἀνορμήδης Γᾰνῠμήδης Ἀστυμήδης Ἀνωμήδης ἀμφιρρηδής ἀϊδής Ἀναξιλαΐδης Ἀριστολαΐδης ἀναιδής Δᾰναΐδης Βοραΐδης ἀβίδης ἀειδής διαειδής Αἰγείδης Ἀζεΐδης διειδής ἁλῐειδής Ἀμᾰρυγκείδης Ἀλκείδης βᾰσῐλείδης Βασιλείδης Ἀγκλείδης Ἀντικλείδης Ἀμφικλείδης Διοκλείδης Ἀσκληπιοκλείδης Δημοκλείδης Δρομοκλείδης Ἀνδροκλείδης Ἀριστοκλείδης Αὐτοκλείδης Ἀμυκλείδης Ἀχιλλείδης ἀμειδής ἀγλαομειδής Ἀρρενείδης ἀγλαοειδής βολβοειδής ἀμβοειδής ἀλογοειδής αὐγοειδής αἰγιδοειδής ἀκιδοειδής ἀσπιδοειδής ἁψιδοειδής γεοειδής γαλεοειδής ἀγαθοειδής ἀνηθοειδής ἀνθοειδής ἀκανθοειδής ἐλαιοειδής βομβυλιοειδής γωνιοειδής ἀνομοιοειδής ἀπιοειδής ἀβακοειδής βαμβακοειδής αὐλακοειδής ἀνθρακοειδής ἀλωπεκοειδής