αἰγιλώπιον αἰγίλωψ Αἰγίμιος Αἰγιμορίτης Αἰγίμορος Αἴγῑνα Αἰγίναθε Αἰγιναιοπώλης Αἰγιναῖος αἰγίνη Αἰγίνηθεν Αἰγῑνήτης Αἰγινητικός Αἰγινῆτις αἴγινθος Αἰγινιεύς Αἰγίνιον αἰγῐνομεύς αἰγῐνόμος αἰγίνομος *αἰγίνοος Αἰγινοπώλης αἴγινος αἰγιοδόρας αἴγιον Αἴγιον αἰγιοπλάκινος *αἴγιος Αἴγιος Αἰγίοχος Αἰγίπαν *αἰγιπά(σ)τᾱς Αἰγίπιος Αἰγίπλαγκτος αἰγῐπόδης αἰγίποτος αἰγίπους αἰγίποψ αἰγίπυρον αἰγίπῠρος *Αἰγίπως Αἰγιρόεσσα αἰγίς Αἴγισθος *Αἰγίσιος αἰγίσκος Αἴγισσος Αἰγισταῖος Αἰγίτιον αἰγίτιπος· Αἴγιτνα αἰγλάεις Αἰγλάηρ αἰγλάζω Αἰγλάνωρ Αἰγλαπιός *Αἴγλας αἴγλη Αἴγλη αἰγλήεις Αἰγληίς Αἰγλήτης αἰγληφόρος αἰγλοβολέω Αἰγλοί αἰ]γλοπόδᾱς αἰγλοφᾰνής Αἰγοβάρης αἰγοβάτης Αἰγοβόλος