ἐμπυρίζω


1 incendiar, quemar esp. casas, templos o tierras en cont. bélico o como proceso agrícola antes de la siembra σῖτον SEG 40.524B2.17 (Anfípolis III/II a.C.), cf. 43.708.6 (Euromo II a.C.), PCair.Zen.387.3 (III a.C.), τὴν πόλιν LXX Io.8.28, τὰς χώρας D.S.2.36, τὰ πεδία para eliminar los rastrojos antes de la siembra PUG 100.8 (II a.C.), τὰ ἱερά Philostr.Gym.5, en v. pas. ἐμπυρισθέντος τοῦ ναοῦ Lindos 2D.41 (I a.C.), cf. LXX 1Ma.11.4, ἐνπυρίζεσθαι τὴν γῆν ἔδει Diog.Oen.13.2.5, cf. Alex.Trall.1.313.28, ἐμπεπυρισμέναι οἰκίαι COrd.Ptol.53.148 (II a.C.)
tb. c. ac. de pers. quemar, abrasar, prender fuego a τί οὐκ ἐμπυρίζω αὐτάς; Vit.Aesop.G 30, en v. pas. ἅμα τοῖς μαθηταῖς ἐμπυρισθεὶς διεφθάρη Hippol.Haer.1.2.16.

2 quemar incienso, incensar en ceremonias fúnebres, c. dat. ἐμπυρίζουσι σοι Aq.Ie.34.5.