ἐκδικητής, -οῦ, ὁ


1 vengador ἐχθρὸς καὶ ἐ. LXX Ps.8.3, glos. a ποινάτωρ ref. a Orestes, Sch.A.A.1281b (p.195).

2 defensor (τῶν πονηρῶν) I.AI 17.242, τοῦ εὐαγγελίου Corn.Pa.Ep.Fr. en Eus.HE 6.43.11, τῶν ἀπεριτμήτων A.Pass.Petr.et Paul.1.