ἐκδικητέος, -α, -ον


que debe ser defendido ἡ τοῦ εὐαγγελίου ἐκδικητέα ἦν ἐλευθερία Leo Mag.Ep.18 (p.59.3).