Ἄρποι, -ων, οἱ


Arpos

1 ciu. de la Apulia al este del monte Gárgano, cercana a la actual Foggia, fundada por Diomedes, llamada anteriormente Ἄργος Ἵππιον y Ἀργύριππα Str.6.3.9, Ptol.Geog.3.1.63, St.Byz.s.u. Ἀργύριππα.

2 n. de la ciu. de Arpinum del Lacio, Plu.Cic.8.