Ἄλαβα


Alaba

1 ciu. celtibérica de localización dudosa, quizá el despoblado de Pallel (Teruel), Ptol.Geog.2.6.57.

2 isla junto a Trapobana (Ceilán), Ptol.Geog.7.4.12.